Skip to main content

Bijzondere archeologische vondsten in Groessen Historie van kerkdorp komt naar boven tijdens woningbouwproject

GROESSEN – Groessen is een stukje historie rijker. Archeologisch onderzoek ten behoeve van het woningbouwproject ’Onder de Toren’ leverde recent een aantal pareltjes op. De vondsten zijn afkomstig uit de late Romeinse tijd of vroege Middeleeuwen.

Er zijn restanten van bebouwing gevonden en graven met resten van bijbehorende geschenken zoals sieraden. Ook is er een landschappelijke vondst gedaan: een oude beekloop. “Ik verwacht dat er nog veel meer uit de vroegere historie van Groessen naar boven komt en dat is erg bijzonder. Gelukkig loopt het woningbouwproject geen vertraging op door die archeologische vondsten, want op korte termijn gaat er nog niet gebouwd worden,” vertelt André van Kerkhoff, die verantwoordelijk is voor de communicatie van het project Woningbouw ‘Onder de Toren’. Al een aantal jaren staat het plan voor nieuwe woningbouw in Groessen op de agenda. Eind 2019 hebben Dorpsraad Groessen, Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling en Buro Sant & Co Landschapsarchitectuur een aantal plannen voor het dorpshart van Groessen gepresenteerd: een geactualiseerde landschapsvisie en een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van 25-30 woningen voor starters en senioren. Er ligt nu een plan klaar om twintig tot dertig starters- en seniorenwoningen te bouwen op de locaties ‘Onder de Toren’ en ‘Bosman’ gelegen in de hoek van de Dorpstraat en de Heiliglandsestraat. Al is het exacte woningtype nog niet helemaal duidelijk, duurzaamheid gaat een grote rol spelen. Het doel is om Groessen leefbaar te houden. Theo Kampschreur, voorzitter stuurgroep project Woningbouw onder de Toren, vertelt: “We willen dat Groessen een mooi en levendig dorp blijft, maar dat ook zeker het groen niet verdwijnt. Met deze eisen heeft Sant & Co een plan opgezet. Dit jaar is er een intentieovereenkomst gesloten en is er dus archeologisch onderzoek verricht. Er zijn proefsleuven gegraven en daar heeft men de vondsten met een hoge archeologische waarde aangetroffen.” Hij vervolgt: “Naast de ontwikkeling van nieuwe woningen, willen we ook de rest van Groessen levendiger maken. Het plan is dat het Dorpsplein en Schuttersplein een mooi geheel wordt. Daarnaast willen we de Dorpstraat verkeersluw maken, met tussendoor shared spaces. Natuurlijk blijft Groessen groen, het plan is dat er een groene strook dwars door Groessen komt.” De plannen zijn vorig jaar voorgelegd aan het dorp en iedereen wordt op de hoogte gehouden. Van Kerkhoff: “De meeste inwoners zijn erg enthousiast en er zijn al veel belangstellenden voor de woningen. De direct omwonenden zitten niet te springen om deze plannen, als compensatie krijgen ze de kans om een stukje grond bij te kopen voor aan hun tuin. Ook is er een optie voor de schutterij EMM om een groot stuk grond te kopen waar de schutterstent op kan.” Begin volgend jaar hoopt de Dorpsraad de definitieve plannen te kunnen voorleggen aan de aanwonenden en het dorp. Dan gaat er bij de gemeente gewerkt worden aan een bestemmingsplan. Ondertussen worden de archeologische vondsten verder opgegraven.

 

Hou me op de hoogte!

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van de nieuwe berichten op de website. Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief