Skip to main content

In het dorp

St. Andreaskerk Groessen

De Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen heeft als doel het kerkgebouw voor het dorp Groessen maar ook voor de Liemers te behouden. Met een bestemming waarmee het gebouw kan blijven bestaan als beeldbepalend dorpsgezicht.

De stichting - Beleidsplan - Activiteiten - BestuurContact

De Andreaskerk in Groessen gaat dicht

De Andreaskerk in Groessen gaat dicht. Dat heeft het bisdom besloten. De kersverse stichting Herbestemming Andreaskerk zoekt naar een nieuwe bestemming voor de ‘kathedraal van de Liemers’. Maar voor dat onderzoekstraject is ook geld nodig.

De Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen heeft als doel het kerkgebouw voor het dorp Groessen maar ook voor de Liemers te behouden. Met een bestemming waarmee het gebouw kan blijven bestaan als beeldbepalend dorpsgezicht.

Het parochiebestuur heeft geen geld beschikbaar gesteld om de Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen te faciliteren. We hopen dat ze alsnog een bijdrage leveren, maar ondertussen openen we een eigen bankrekeningnummer en zoeken we naar fondsen. In eerste instantie om de voorbereidingen en onderzoeken te bekostigen die moeten leiden tot behoud van onze prachtige kerk.

De Stichting heeft inmiddels met veel Groessense verenigingen gesproken en iedereen wil meedenken over een nieuwe invulling van de Andreaskerk. We zijn blij met deze positieve houding. Ook komen veel mensen met prachtige plannen op ons af. We willen nu een deskundig en ervaren onderzoeksbureau alle mogelijkheden laten bekijken. We gaan bijvoorbeeld nauw samenwerken met Saxion Hogeschool in Deventer die de herbestemmingsmogelijkheden gaat onderzoeken.

Voor het traject waarin we ons nu gaan bewegen, zullen we kosten maken. We hopen dat Groessenaren bijvoorbeeld hun reguliere kerkbijdrage aan ons gunnen. Of ons gewoon financieel willen ondersteunen, zodat de bijdrage niet in een algemeen parochiefonds komt maar echt bestemd is voor onze Andreaskerk en wij er mooie dingen mee kunnen doen voor de hele gemeenschap.”

Naam instelling:Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen

Fiscaal nummer: 862463105

andreaskerk02

 De stichting

secretariaatsadres: Dorpstraat 25, 6923AB Groessen

Beschrijving doelstelling: De Stichting Herbestemming Andreaskerk Groessen heeft als doel het kerkgebouw voor het dorp Groessen maar ook voor de Liemers te behouden. Met een bestemming waarmee het gebouw kan blijven bestaan als beeldbepalend dorpsgezicht.

          Hoofdlijnen beleidsplan:

De stichting heeft ten doel: 

 • Het behoud van de RK Sint Andreaskerk ten behoeve van de dorpsgemeenschap van het dorp Groessen, gemeente Duiven;
 • Het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het begeleiden bij- en onderzoeken van een herbestemming en/of herontwikkeling van de RK Sint Andreaskerk;
 • Het zorgen voor- en initiëren van een onderhoud- en beheerplan voor de herbestemming en/of herontwikkeling van de RK Sint Andreaskerk;
  • Het maken van exploitatiebegrotingen en/of begrotingen die van belang zijn voor (de realisering van) de herbestemming en/of herontwikkeling;
  • Het zijn van gesprekspartner en/of contractspartij voor (overheids-) instanties en partijen die betrokken zijn bij voormelde herbestemming- en/of herontwikkeling.

andreaskerk03

 Activiteiten

Reeds uitgeoefende activiteiten:

 • Samenstellen van een klankbord groep met mensen die met ideeën en initiatieven maken. Regelmatige bijeenkomsten voor het informeren en ophalen van wederhoor;
 • Gesprekken met Groessense verenigingen over de herbestemming van de kerk (en daarbij ophalen van ideeën en eventuele interesse in “een plek in de kerk”;
 • Samenwerking met Saxion Hogeschool opleiding Interior Design, voor het maken van plannen voor de kerk;
 • Samenwerking met Stichting Oude Geldersen Kerken voor advies en ondersteuning;
 • Bijdrage aan Kerkenvisie Gemeente Duiven;
 • Maken van een Plan van Aanpak;
 • Analyseren van de verschillende belanghebbende en het daaraan koppelen van acties;
 • Communicatie: informatie via sociale media, publiciteit via persbrichten.

          Bestuur

Functies en namen van de bestuurders:

 • Pieter-Jan Buhler, voorzitter
 • Theo Nass, penningmeester
 • Ineke Knuiman, secretaris
 • John Aaldering
 • Diana de Kroo
 • Sjoerd Geurts

Beloningsbeleid: er worden geen salarissen of vrijwilligersvergoedingen betaald

Verslag uitgeoefende activiteiten: Bijeenkomsten met dorpsbewoners, gesprekken met collegawerkgroepen kerken, gesprekken met parochiebestuur, gesprekken met belangstellenden, brainstormsessies met mensen met ideeën.

Financiële verantwoording: Ontvangen donaties 625 euro.

 Contact

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het bankrekeningnummer van de Stichting Herbestemming Andreaskerk: NL68 RABO 0367 7878 14.

Hulp nodig?

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan een kijkje op onze

Support pagina's

Contact

Dorpstraat 7, 6923 AA Groessen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.facebook.com/AndreaskerkGroessen

Hou me op de hoogte!

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van de nieuwe berichten op de website. Meld je dan aan voor de notificaties!

Aanmelden notificaties